Kế hoạch bán hàng giai đoạn 2 dự án Akari City

Công ty cổ phần bất động sản Nam Long thông báo kế hoạch bán hàng giai đoạn 2 dự án căn hộ Akari City.
Thời gian tổ chức giới thiệu dự án: ngày 08/12/2019
Hình thức chọn căn: Khách hàng bốc thăm trên từng giỏ hàng riêng của mỗi đại lý (cập nhật danh sách đại lý phía dưới)
Thời gian nhận giữ chỗ: ngày 25 - 27/11/2019
số tiền giữ chỗ: 50 triệu/chỗ. (1 khách hàng có thể book nhiều căn để tăng xác suất chọn căn đẹp)
Danh sách đại lý phân phối gian đoạn 2 dự án Akari city
  • Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Nam Long
  • Công ty cổ phần đầu tư T&A
  • Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế DNDL
  • Công ty cổ phần Mland Việt Nam
  • Công ty cor phần bất động sản Cen Sài Gòn